RDW antwoordt uitwisselen motorblokken. 2023-04-12T15:06:38+00:00

12-04-2023 / 16:55

Geachte heer …..,                     

Hartelijk dank voor uw e-mail. U vraagt aan de RDW om informatie over een wijziging van of aan de motor van uw bromfiets.

Als er een wijziging aan de motor van een bromfiets is aangebracht, moeten het kentekenbewijs en het kentekenregister worden gewijzigd. Hiervoor moet u het voertuig voor een keuring aanbieden bij één van de keuringsstations van de RDW. Het gaat om de volgende wijzigingen:
– het aanbrengen van een motor met een andere motorcode of van een ander motortype;
– het wijzigen van de cilinderinhoud;
– het wijzigen van het vermogen van de motor, waardoor deze meer dan 20% afwijkt van de oorspronkelijke waarde.

In gebruik genomen voor 1 januari 2006
ls het voertuig in gebruik is genomen voor 1 januari 2006, moet het voertuig na het aanbrengen van een wijziging aan de motor voldoen aan de permanente eisen. De permanente eisen zijn de eisen voor de verkeersveiligheid en de constructiesnelheid, aangevuld met onder andere eisen ten aanzien van de geluidsproductie.

In gebruik genomen na 31 december 2005
Is het voertuig in gebruik is genomen na 31 december 2005, moet het voertuig voldoen aan zowel de permanente eisen als de toelatingseisen. Als de gehele motorconfiguratie (motor, ontstekingsinrichting, brandstofsysteem, in- en uitlaatsysteem en het systeem ter beperking van de verontreiniging) overeenkomt met een typegoedgekeurde “motorconfiguratie” van hetzelfde type voertuig, kunnen deze testen achterwege blijven.

Milieugegevens
De bestaande (fabrieks-)milieugegevens in het kentekenregister worden verwijderd.

Herkomst motor
In alle gevallen moet u bij de keuring de herkomst van de motor aantonen. Dit kan bijvoorbeeld met een betrouwbare rekening waarop tenminste het kenteken- of het framenummer van het donorvoertuig is vermeld.

Kosten
In gebruik genomen voor 1 januari 2006

De kosten kunnen variëren van € 30,00 to € 90,00. Dit is afhankelijk van het aantal wijzigingen.

In gebruik genomen na 31 december 2005
De kosten kunnen variëren van € 300,00 tot € 400,00. Dit is afhankelijk van het aantal wijzigingen.

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze e-mail nog vragen? Wij helpen u graag verder. U kunt ons bereiken door te reageren op deze e-mail, of telefonisch via 088 008 74 47 (lokaal tarief, maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur). U kunt ons ook bellen vanuit het buitenland.

Met vriendelijke groet,

A. Peters
Teammanager Technisch Kennis Centrum RDW